Platby

Bankovní účet pro platby školného a stravného: 292262319/0800

 

Školné

Platba školné: 780 kč/měsíc.

Neplatí děti v posledním ročníku vzdělávání a děti s OŠD

Rozpis plateb s variabilním symbolem obdrží rodiče od hospodářky při nástupu, popřípadě ho najdete v šatně na nástěnce.

Úplata za předškolní vzdělávání se zveřejňuje v aktuálních informacích


Stravné

Platba je prováděna bezhotovostním způsobem zálohově do 5. dne v měsíci. Vyúčtování stravného je 2x ročně, a to vždy v únoru a v červenci.

Celková výše stravného činí 770,- Kč / měsíc a pro děti s OŠD 840,- Kč / měsíc.

MŠ neposkytuje dětem dietní stravování.

MŠ Tuchorazská
Tuchorazská 2a/472
108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: 274 779 616, 724 571 349