Prázdninový provoz

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V MĚSÍCI ČERVENCI A SRPNU 2019

 

Po dohodě se zřizovatelem budou prázdninový provoz pro přihlášené děti zajišťovat tyto mateřské školy:

 • 1.7.– 4. 7. MŠ UZAVŘENY
 • 8.7.-.26.7. MŠ ŠTĚCHOVICKÁ, MŠ MLÁDEŽNICKÁ, MŠ MAGNITOGORSKÁ
 • 29.7. – 2.8. MŠ UZAVŘENY
 • 5.8.-23.8. MŠ DVOULETKY, MŠ TUCHORAZSKÁ, MŠ PŘETLUCKÁ
 • 26.8 – 30.8. MŠ UZAVŘENY
 • děti budou do uvedených mateřských škol přijímány na základě Žádostí o přijetí dítěte do mateřské školy k prázdninovému provozu 2018/2019 a kopie Evidenčního listu ze své školy
 • rodiče nahlásí p. učitelce ve své třídě, do 16. 5. 2019 do které MŠ a ve kterém termínu potřebují své dítě umístit.
 • potřebné dokumenty si rodiče vyzvednou u p. učitelky na své třídě
 • vyplněné dokumenty rodiče odevzdají v den zápisu na prázdninový provoz v určených mateřských školách
 • Zápis dětí k prázdninovému provozu na červenec proběhne 27.5.2019.
 • Zápis dětí k prázdninovému provozu na srpen proběhne 29.5.2019.
 • školné i stravné bude zaplaceno v hotovosti u hospodářky školy v den zápisu na prázdninový provoz  (platí pro MŠ Tuchorazská)

 

Prázdninový provoz je určen prioritně dětem zaměstnaných rodičů!

 • Pokud bude překročena kapacita daných mateřských škol, které prázdninový provoz zajišťují, bude nutno posoudit, zda je některý ze zákonných zástupců dítěte na mateřské či rodičovské dovolené. Těmto žadatelům bude možno vyhovět pouze v případě, že budou po vyhodnocení všech žádostí k dispozici volná místa.

Toto opatření vyplývá z relevantních ustanovení Listiny základních práv a svobod. Podle jejího čl. 26 odst. 3 – „Každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací“. Toto právo je v Listině postaveno na roveň právu na vzdělání podle čl. 33 „Každý má právo na vzdělání“. Takže je nutno každou žádost o přijetí posuzovat v kontextu obou uvedených ustanovení. Pokud bychom nečinili mezi zájemci rozdílu, docházelo by ke zjevné diskriminaci těch rodičů, jejichž zaměstnání (a tedy i možnost získávání prostředků pro jejich životní potřeby) by mohlo být v důsledku nepřijetí jejich dítěte do mateřské školy během prázdninového provozu reálně ohroženo.

 

MŠ Tuchorazská
Tuchorazská 2a/472
108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: 274 779 616, 724 571 349