Informace k zápisu dětí do mateřské školy

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2018/2019 se koná dne 6. května 2019 od 13,30 do 18,00 hod.

1) Vyzvednutí žádostí o přijetí dítěte a Evidenčních listů je možné:

2) Termín zápisu a odevzdání Žádostí

Vyplněné dokumenty je nutné odevzdat osobně v mateřské škole za účelem řádné registrace v den zápisu, a to dne 6.5.2019.

3) Směrnice pro podávání žádostí je k nahlédnutí v budově MŠ a na www.mstuchorazska.cz (ke stažení níže)

4)  Možnost využití on-line rezervace času pro odevzdání žádostí www.elektronickypredzapis.cz od 1.4.2019

5)  U zápisu zákonný zástupce předloží:

  • Vyplněný Evidenční list s potvrzením od lékaře a žádost o přijetí do MŠ
  • Občanský průkaz zákonného zástupce k ověření totožnosti a bydliště, příp. jiný doklad k ověření bydliště
  • Rodný list dítěte
  • Cestovní pas nebo doklad o povolení k pobytu na území ČR – cizí státní příslušníci dle § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

K zápisu se dostaví rodič již bez dítěte.

Dokumenty k zápisu:

 

MŠ Tuchorazská
Tuchorazská 2a/472
108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: 274 779 616, 724 571 349